Varför är det så många vargar i länet just nu?

-Under tre år har vi haft 30 årliga föryngringar i Sverige/Norge. Valparna från året före vandrar iväg och vi har en markant ökning av individer i södra Sverige och i vårt län. Förra året föddes 34 kullar som nu är mogna att vandra ut.

Hur många revir finns i Västra Götaland och var ligger de?

-Säsongens inventering pågår april ut och ska därefter sammanställas. Vi har Dals Ed-Eidsbergreviret på gränsen mellan Dalsland och Norge. I Kynnefjäll har de fått valpar och tidigare i vinter fanns ett par i Kroppefjäll, men hanen med halsband är ensam idag. I Kroppefjäll sköts alfaparet 2011. Hanen som finns där nu vandrar en del, men återvänder dit och vi vet inte idag om han hittat en ny partner.

Vid Bredfjällsreviret har vi spårat ett revirmarkerande djur, men vet inte statusen idag. Sannolikheten är dock stor för varg där. De vargar som flyttades till Tiveden verkar ha stannat i ett område som berör Västra Götaland, Örebro och till viss del Värmland. De som flyttas brukar inte stanna där de släpps, men det gjorde dessa vargar. De togs i Tornedalen långt från bilar och folk och har aldrig sett en motorväg.

Vid Herrestadsfjället och i Munkedal-Lane Ryr finns ett antal frågetecken. Det har varit dåliga spårförhållanden i vinter och vi är beroende av att få rapporter från allmänheten. Kan vi göra bra spårningar får vi mycket information.

Hur stort är ett revir och hur många vargar hyser det?

-I södra Sverige är ett revir 3-7 kvadratmil och bebos normalt av alfaparet och deras valpar.

Vilket ansvar har länsstyrelsen för förvaltningen av varg och lodjur?

-Länsstyrelsen ansvarar för inventering av rovdjursstammarna och för besiktning av skador som misstänks ha gjorts av rovdjur. På delegation får länsstyrelsen också i viss utsträckning bevilja skyddsjakt. Överstiger behovet av skyddsjakt det antal som länsstyrelsen får bevilja, är det Naturvårdsverket som tar besluten. Sverige och Norge har en gemensam databas som ska få en publik del så småningom. På Skandobs, http://www.skandobs.se/, kan allmänheten rapportera om de sett rovdjur. Då piper det till i våra telefoner och någon av oss spårare/besiktningsmän tar kontakt med den som rapporterat.

Vad ingår i ert uppdrag som besiktningsmän/rovdjursspårare?

-Vi inventerar, spårar, besiktigar rivna djur, informerar i olika sammanhang, besiktigar staket och hjälper till med att hitta lösningar på att hålla rovdjuren ute.

Vad gör jag om jag misstänker att det är rovdjur som angripit mina tamdjur?

-Ring länsstyrelsens rovdjursenhet i Vänersborg eller kontakta någon av oss direkt. Vi har hela länet som arbetsområde och när ett larm kommer går budkavlen och den som kan tar uppdraget. Någon kommer alltid och det kostar ingenting.

Här hittar du namn och telefonnummer till spårare/besiktningsmän: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/lst-arbete-rovdjur/inventering-rovdjur/Pages/sparare-besiktningsman.aspx

Hur går en besiktning till?

-Vårt uppdrag är att ta reda på dödsorsaken. Om vi kan konstatera med 50 procents säkerhet att djuret är dödat av lo, varg eller annat rovdjur får djurägaren ersättning. Det är viktigt att ringa snabbt och den dagliga tillsynen av djuren är viktig. Kommer vi i ett senare skede har andra djur hunnit äta på det döda och maskar har gjort sitt. Visserligen är ätmönstret olika mellan rovdjuren, men vi måste hitta det dödande greppet. Lo tar alltid i strupen och vargen i nacke och rygg på sitt byte.

Får man ersättning för de kostnader lo och varg orsakar?

- Det finns en prislista för får med tillägg för högt avelsvärde. I vissa fall kan man också få ersättning för extra kostnader i samband med angrepp. En hund som dödas ersätts med 20 000 kronor. En skadad hund med 5 000 kronor till självrisken eftersom hundar förväntas vara försäkrade.

Hur kan jag som djurägare få information om när rovdjur siktats eller angrepp skett i området?

-Anmäl dig till länsstyrelsens beredskapslista så får du snabb information på e-post när ett angrepp skett i ditt område. Beredskapslistan finns på länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/default.aspx

Måste jag sätta upp så kallade rovdjursavvisande stängsel? Får jag i så fall ersättning för det?

- Det finns information om stängsling på www.viltskadecenter.se och visningsstängsel finns uppsatta vid Nordens Ark och i Borås Djurpark. Man kan i områden med varg söka stöd med 50 kronor per löpmeter som ska täcka mellanskillnaden mellan vanligt stängsel och ett vargsäkert.

Det låter jobbigt. Finns det något annat jag kan göra med det stängsel jag har?

-Vargar är hyfsat lätta att stänga ute. De hoppar inte, men stoppas inte av vatten. Genom att förbättra ditt befintliga tvåtrådiga stängsel med en tredje på max 30 cm höjd över backen räcker det långt. MEN tråden måste sitta lågt hela vägen, även över ojämnheter, diken och bäckar. Helt klart innebär vargförekomsten ett merarbete för djurägarna. Ta gärna hjälp av oss för råd om stängsling.

Har vargarna blivit mer orädda och onaturliga?

-Vi får ofta höra att de vargar folk ser uppträder onormalt, men det beror på att de vilda djur allmänheten är vana att se är bytesdjur som flyr undan. Ett rovdjur går i stället närmare för att kolla in vad det handlar om och få kontroll. Vargen har inga fiender men i naturen visar de inte upp sig. De har så utvecklade sinnen att de pejlar in oss och vi får aldrig se dem. Det är vandringsdjuren, ofta ungdjur, som exponerar sig just på grund av sin vandring. De rör sig utefter vägar och ska framåt. Ett viltstängsel hindrar dem och de hamnar på fel ställe. Ändå blir de inte stressade utan behåller sitt fokus på att de ska framåt. De är så stabila i psyket och hittar lösningar.

Kan man skrämma iväg en varg som känns närgången?

-Ja, hojta och skrik, vifta med armarna och tala om att det är du som bestämmer. Går du med hund i koppel kan en varg följa efter. Vargen får tunnelseende med fokus på hunden. Väsnas du så brukar vargen ta rätt beslut och ge sig av. Inget angrepp har skett på det viset. Har hund och varg däremot kommit i slagsmål kan du inte bryta genom att väsnas.

Har jag rätt att skjuta vargen för att skydda mig och mina djur?

-Hittills har det alltid blivit en polisutredning om sådan skjutning och under utredningen har vapnen beslagtagits. Från första juli i år är det länsstyrelsen som ska utreda händelsen (vi ska ut och besiktiga) och det blir inte med automatik en polisutredning. Man har rätt att skydda sig och sina djur, men inte skjuta vargen i första hand. Vargen måste utgöra ett hot och du ska kunna styrka att du försökt skrämma den på andra sätt först.

Hur många tamdjur tas av varg på ett år i Sverige?

- I storleksordningen 450-500 får, 5-10 nöt och 45-50 hundar. Många är oroliga för sina hästar men det finns bara ett dokumenterat fall där en 25-årig shetlandsponny blev riven för några år sedan. Aktuell statistik finns länsvis på www.viltskadecenter.se

 

Varför tror ni att vargen väcker så många känslor hos folk?

-Det som retar upp folk är bristen på förvaltning och politiska beslut. Politiken måste sätta ett mål för vargförvaltningen och ett tak på hur många vargar vi ska ha i landet. I Norge tillåter man tre föryngringar per år och därutöver tillåts licensjakt.

Är alla vargar får- och hunddödare?

-Nej, vargar är individuella. Vissa tar älg, andra föredrar rådjur, kronhjort eller dovhjort. Även bäver tilltalar vargar. De hör på långt håll var bävern sitter och gnager och specialiserar sig på det. Här nere har vargen mycket att välja på och det är inte alls säkert att den ger sig på tamdjur. Ett exempel på detta är när dåvarande Dals Ed-Haldenreviret delades och Kynnefjällsreviret bildades. Det ena vargparet har dödat 13 hundar, det andra inga. Jägarna i området börjar tänka i andra banor på att kanske vara rädda om de vargar som inte tar hundar.

Är det något mer ni vill dela med er av?

-Vi kan bara konstatera att vi får lägga undan våra gamla böcker om vargar. Vargarna är så olika och vi lär oss nytt hela tiden. De djur som ska jagas är problemdjuren och vi ska urvalsjaga utifrån genetiskt viktiga vargar för att kunna ha så få vargar i landet som möjligt. Den illegala jakten sjönk när licensjakten infördes. Tidigare låg den på 15-30 procent av vargpopulationen och nu ökar den igen sedan den tillåtna jakten avbrutits.

Berit Stridh