Som med alla former av avtal är det mycket att tänka på när du skall upplåta jakten på din fastighet. Vi rekommenderar alla att skriva skriftliga avtal. Då har du på pränt det du och nyttjanderättshavaren har kommit överens om.

Skall du upplåta all jakt eller bara jakt efter vissa viltarter?

Är det du som fastighetsägare som godkänner om din fastighet skall anslutas till älgskötselområde, kronhjortskötselområde, licensområde eller någon annan form av jaktlig samverkan?

Vem skall få företräda dig och din fastighet i jaktliga sammanhang?

Reglerar du möjligheten till utfodring av vilt på din fastighet?

Har du som markägare möjlighet att själv bedriva skyddsjakt för att förebygga skada orsakad av vilt?

Det här är några av de frågor som är viktiga att tänka igenom och som regleras genom LRFs avtal för upplåtelse om jakt, som du på lrf.se/jaktavtal.