Ale

Bengt Borgström

Ordförande, Ledamot 073-9773841

Bo Carlsson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0706-412402

Bethine Levin

Sekreterare, Ledamot 0705-918518

Ingela Thunberg

Ledamot 0303-338622

Jan-Åke Bernsten

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5716283

Krister Johansson

Jakt- och viltansvarig 070-8408827

Valberedning

Håkan Persson

Valberedning, ledamot 0739-802257

Leif Andersson

Valberedning, ledamot 070-8338236

Åke Niklasson

Valberedning, ledamot 070-5449725

Peter Glennbrant

Valberedning, ledamot 070-6423722