Borås

Ruben Enochsson

Ordförande, Ledamot 070-6218198

Malin Larsson

Sekreterare, Ledamot 0730494955

Mathias Larsson

Ledamot 0733180093

Göran Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705848429

Alexander Andersson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0733895018

Niklas Åsbogård

Ledamot 0733499479

Marika Johansson

SV-representant 0705265515

Valberedning

Per-Erik Svensson

Valberedning, ledamot 0707767834

Marika Johansson

Valberedning, ledamot 0705265515