Färgelanda

Roland Jakobsson

Ordförande, Ledamot 0730267374

Marcus Olsson

Vice ordförande, Ledamot 0704854426

Christer Johansson

Sekreterare, Ledamot 0706013084

Matti Hansson

Ledamot 0708548861

Johan Hansson

Ledamot, SV-representant 0706787549

Carl-Olov Olsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705913515

Henrik Pettersson

Ledamot 0707907289

Christer Jansson

Miljö&vattenvårdsansvarig 0702404789

Valberedning

Hans Carlsson

Valberedning, ledamot 0705488295

Thore Hansson

Valberedning, ledamot 0708548861

Mats Johansson

Valberedning, ledamot 0705635309

Nils Karlsson

Valberedning, ledamot 0703750124