Grästorp

Magnus Karlsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0702-385025

Erica Johansson

Vice ordförande, Ledamot 0738126828

Clas-Göran Andersson

Sekreterare, Ledamot 070-5341424

Henrik Agell

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6171182

Lars Haraldsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-3738930

Oscar Andersson

Ledamot 0709743500

Valberedning

Tobias Leverin

Valberedning, sammankall. 070-3339990

Anna Molin

Valberedning, ledamot 070-2646440

Markus Bodhall

Valberedning, ledamot 076-8637994