Grästorp

Magnus Karlsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-2385025

Oscar Andersson

Vice ordförande, Ledamot 0709743500

Erica Johansson

Sekreterare, Ledamot 0738126828

Henrik Agell

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706171182

Lars Haraldsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0703738930

Valberedning

Anna Molin

Valberedning, sammankall. 0702646440

Clas-Göran Andersson

Valberedning, ledamot 0705341424

Markus Bodhall

Valberedning, ledamot 0768637994