Göteborg

Stefan Silebäck

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig, SV-representant 070-8361932

Mattias Olsson

Sekreterare, Ledamot, SV-representant 070-5135902

Anders Hansson

Ledamot, SV-representant 070-5957501

Rune Karlsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig, SV-representant 070-5342775

Helena Richardsson

Ledamot, SV-representant 073-6554029

Leif Gustafsson

Ledamot, SV-representant 070-5446697

Bertil Andersson

Ledamot, SV-representant 0703-960629

Annica Ehrman

Ledamot, SV-representant 076-2351015

Rolf Johansson

SV-representant 070-3457974

Ove Johansson

SV-representant 0707-992282

Kerstin Olsson

SV-representant 070-5545733

Valberedning

Leif Rydevald

Valberedning, ledamot 070-7656107

Kerstin Olsson

Valberedning, ledamot 070-5545733