Götene

Ove Karlsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0709721395

Jan-Olof Larsson

Vice ordförande, Ledamot 070-3286564

Katarina Eriksson

Sekreterare, Ledamot 0739516241

Mikael Larsson

Ledamot 0703663026

Håkan Andersson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0709394744

Eva Friberg

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0706252705

Tomas Hedström

Ledamot 0705554174

Valberedning

Göran Sundberg

Valberedning, ledamot 0705952077

Magnus Karlsson

Valberedning, ledamot 0706772492

Frida Nilsson

Valberedning, ledamot 0705431378