Götene

Ove Karlsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-9721395

Jan-Olof Larsson

Vice ordförande, Ledamot 070-3286564

Katarina Eriksson

Sekreterare, Ledamot 073-9516241

Mikael Larsson

Ledamot 070-3663026

Tomas Hedström

Ledamot 0705-554174

Håkan Andersson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0709-394744

Valberedning

Erik Gustafsson

Valberedning, ledamot 073-0915702

Göran Sundberg

Valberedning, ledamot 070-5952077

Magnus Karlsson

Valberedning, ledamot 0706-772492