Hjo

Berit Henriksson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3989581

Hans Grenabo

Vice ordförande, Ledamot 070-6084611

Malin Indebetou

Sekreterare, Ledamot 0733-142 889

Carl-Johan Persson

Ledamot 070-5305297

Torgny Andersson

Jakt- och viltansvarig 070-7871496

Valberedning

Per-Olof Ivarsson

Valberedning, ledamot 0709-584506

Anders Dahlgren

Valberedning, ledamot 070-3563900

Johan Persson

Valberedning, ledamot 070-8552199