Hjo

Berit Henriksson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0703989581

Patrik Johansson

Vice ordförande, Ledamot 0703714881

Malin Indebetou

Sekreterare, Ledamot 0733142889

Carl-Johan Persson

Ledamot 0705305297

Lars-Erik Sondell

SV-representant 0707521168

Valberedning

Per-Olof Ivarsson

Valberedning, ledamot 070-9584506

Carl-Gustaf Indebetou

Valberedning, ledamot 0706256275

Lars-Erik Sondell

Valberedning, ledamot 0707521168