Härryda

Alexander Huss

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0706828070

Roger Persson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3758724

Jonas Johansson

Sekreterare, Ledamot 0708941220

Agneta Granberg

Ledamot, SV-representant 0705494243

Stig Samuelsson

Jakt- och viltansvarig 0707308187

Valberedning

Markus Johansson

Valberedning, sammankall. 0703686182

Håkan Karlsson

Valberedning, ledamot 0705230024

Emma Nevander

Valberedning, ledamot 0704988204