Kungälv

Martin Gustavsson

Ordförande, Ledamot 076-3135595

Julia Bengtsson

Vice ordförande, Ledamot 0707882072

Johannes Ivarsson

Sekreterare, Ledamot 0705094074

Niklas Royson

Ledamot 0730738006

Therese Franksson

Ledamot 0709619476

Daniel Eliasson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6603375

Johannes Löndahl

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0733891331

Valberedning

Benny Olsson

Valberedning, ledamot 0706267659

Håkan Tifelt

Valberedning, ledamot 0706476286

Lars-Harry Svensson

Valberedning, ledamot 0703464064

Emil Hjalmarsson

Valberedning, ledamot 073-9691103

Robert Larsson

Valberedning, ledamot 0703355712

Elise Johansson

Valberedning, ledamot 0703125896