Lidköping

Josefina Guttman

Ordförande, Ledamot 070-5371434

Kent Thorstensson

Vice ordförande, Ledamot 070-5150929

Camilla Rosman

Sekreterare, Ledamot 0702012239

Martin Karlsson

Ledamot 073-3187686

Hans Ottersten

Ledamot 0708597299

Charlotte Andersson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5826780

Erik Pettersson

Ledamot 072-2060779

Krister Ivarsson

Ledamot 0733-550707

Marcus Furusköld

Jakt- och viltansvarig 070-8551643

Valberedning

Bengt Roland

Valberedning, ledamot 070-8126571

Kjell Abelsson

Valberedning, ledamot 073-6275396

Lennart Larsson

Valberedning, ledamot 070-2156234

Anders Löfman

Valberedning, ledamot 0708-171108

Bengt Wester

Valberedning, ledamot 076-1061397

Clas Hellström

Valberedning, ledamot 0708-640208

Jan-Eric Stenberg

Valberedning, ledamot 0703-285979

Lars Karlsson

Valberedning, ledamot 070-5246433

Leif Nättorp

Valberedning, ledamot 073-8004746

Håkan Eriksson

Valberedning, ledamot 0706-586712