Lilla Edet

Dan Petersson

Ordförande, Ledamot 0701649477

Rune Augustsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0704860301

Johan Stegard

Ledamot 0708107775

Nicolina Andersson

Ledamot 0723628802

Stefan Olsson

Jakt- och viltansvarig 0705670697

Valberedning

Bjarne Färjhage

Valberedning, ledamot 0705134691

Andreas Andersson

Valberedning, ledamot 0739416324

Vincent Persson

Valberedning, ledamot 0703404430