Lilla Edet

Bjarne Färjhage

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5134691

Dan Petersson

Vice ordförande, Ledamot 0701-649477

Stefan Olsson

Jakt- och viltansvarig 070-5670697

Valberedning

Kjell Johansson

Valberedning, ledamot 0706-250697

Bengt Söderlund

Valberedning, ledamot 070-5240326

Vincent Persson

Valberedning, ledamot 0703-404430