Lysekil

Daniel Halmsjö

Ordförande, Ledamot 0707522504

Tamar Larsson

Vice ordförande, Ledamot 0702371974

Sandra Nilsson

Sekreterare, Ledamot, SV-representant 0705360850

Monica Andersson

Ledamot 0725671479

Erling Christensson

Ledamot 0705119311

Anna Wilhelmsdotter

Ledamot 0705313934

Ingemar Larsson

Jakt- och viltansvarig 0706660853

Hanna Johansson

Miljö&vattenvårdsansvarig 0702034452

Valberedning

David Nilsson

Valberedning, ledamot 0706666486

Rikard Mikaels

Valberedning, ledamot 0735319012

Lennart Staxäng

Valberedning, ledamot 0705642282