Mariestad

Sofia Broo

Ordförande, Ledamot 070-3552383

Tomas Larsson

Vice ordförande, Ledamot 0730-663777

Anders Gustafsson

Sekreterare, Ledamot 070-6241038

Elisabeth Thisner

Ledamot 070-3225018

Karoline Wahn

Ledamot 0733-466057

Anders Landenmark

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5383433

Tomas Bengtsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0708-152543

Valberedning

Anders Ohlin

Valberedning, ledamot 0705-404249

Lars Carlsson

Valberedning, ledamot 070-3285530

Per Arvidsson

Valberedning, ledamot 070-3667062

Emil Nordlander

Valberedning, ledamot 0704824456

Håkan Landenmark

Valberedning, ledamot 070-6591689