Mariestad

Elisabeth Thisner

Ordförande, Ledamot 070-3225018

Tomas Larsson

Vice ordförande, Ledamot 0730663777

Anders Gustafsson

Sekreterare, Ledamot 0706241038

Karoline Wahn

Ledamot 0733466057

Anders Landenmark

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705383433

Tomas Bengtsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0708152543

Håkan Landenmark

SV-representant 0706591689

Valberedning

Anders Ohlin

Valberedning, ledamot 0705404249

Tage Svensson

Valberedning, ledamot 0705904259

Lars Carlsson

Valberedning, ledamot 0703285530

Emil Nordlander

Valberedning, ledamot 0704824456