Mark

Jimmy Johnsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6815237

Åsa Hugosson

Vice ordförande, Ledamot, SV-representant 070-5500237

Ella Johansson

Sekreterare, Ledamot 0725239069

Kjell Andersson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706575565

Jonny Hylander

Ledamot 0320-61075

Lotta Gradén

Ledamot, SV-representant 070-8156821

Joséphine Klaveren

Ledamot 0722471912

Valberedning

Emanuel Lundstedt

Valberedning, ledamot 0707189338

Johan Ring

Valberedning, ledamot 070-8275177

Magnus Nilsson

Valberedning, ledamot 070-6879993

Morgan Larsson

Valberedning, ledamot 0703115817

Martin Mellquist

Valberedning, ledamot 0707673016

Emanuel Skoglund

Valberedning, ledamot 0703666610

Gunnar Niklasson

Valberedning, ledamot 0706643346

Anders Levin

Valberedning, ledamot 0705811420