Mellerud

Fredrik Torstensson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 076-1345896

Gustav Hilmér

Vice ordförande, Ledamot 0707-303432

Martin Larsson

Sekreterare, Ledamot 076-8498747

Lars-Gunnar Larsson

Miljö&vattenvårdsansvarig 076-5536121

Valberedning

Stefan Broberg

Valberedning, ledamot 070-6746241

Åsa Eliasson

Valberedning, ledamot 0705528255

Bengt Hjelte

Valberedning, ledamot 073-1841090

Oscar Emanuelsson

Valberedning, ledamot 076-8495885