Mellerud

Fredrik Torstensson

Ordförande, Ledamot 0761345896

Gustav Hilmér

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0707303432

Martin Larsson

Sekreterare, Ledamot, SV-representant 0768498747

Dan Ingvarsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703005226

Valberedning

Karin Hilmér

Valberedning, ledamot 0706057372

Oscar Emanuelsson

Valberedning, ledamot 0768495885

Roland Smedbäck

Valberedning, ledamot 0705732190

Stefan Broberg

Valberedning, ledamot 0706746241