Munkedal

Fredrik Andersson

Ordförande, Ledamot, SV-representant 070-4564499

Mats Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0725005329

Karl-Åke Rosén

Ledamot 0703381076

Henrik Hässlebräcke

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705430520

Jasmine Johansson

Ledamot 0703334601

Andreas Bohlin

Jakt- och viltansvarig 0704984066

Valberedning

Martin Olofsson

Valberedning, ledamot 0703932042

Doris Zackrisson

Valberedning, ledamot 0735021026

Jakob Marklund

Valberedning, ledamot 0736916741