Munkedal

Fredrik Andersson

Ordförande, Ledamot 070-4564499

Mats Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0725005329

Henrik Hässlebräcke

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705430520

Karl-Åke Rosén

Ledamot 0703381076

Andreas Bohlin

Jakt- och viltansvarig 0704984066

Valberedning

Doris Zackrisson

Valberedning, ledamot 0735021026

Jakob Marklund

Valberedning, ledamot 0736916741