Mölndal

Elisabet Porse

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-7850227

Peter Johansson

Vice ordförande, Ledamot 0703428538

Göran Johansson

Ledamot, SV-representant 070-2495675

Bernt Axelsson

Jakt- och viltansvarig 0705534357

Rune Larsson

SV-representant 0703954240

Valberedning

Bernt Axelsson

Valberedning, sammankall. 0705534357

Bengt Axelsson

Valberedning, ledamot 0705790063