Mölndal

Elisabet Porse

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-7850227

Peter Johansson

Vice ordförande, Ledamot 070-3428538

Göran Johansson

Ledamot 070-2495675

Bernt Axelsson

Jakt- och viltansvarig 0705534357