Orust

Anders Halleröd

Ordförande, Ledamot, SV-representant 0705812148

Per Carlsson

Vice ordförande, Ledamot, SV-representant 0707133957

Klas Pettersson

Sekreterare, Ledamot 0768954095

Thomas Ivarsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0703483471

Per-Anders Bäckevik

Ledamot 0705507536

Bernhard Antonsson

Jakt- och viltansvarig 0705775137

Odd Fredrikson

Jakt- och viltansvarig 0702345793

Valberedning

Odd Fredrikson

Valberedning, ledamot 0702345793

Mats Larsson

Valberedning, ledamot 0705849091