Sotenäs

Håkan Christensson

Ordförande, Ledamot 070-6599701

Robert Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 0706733107

Elias Rödström

Sekreterare, Ledamot 0707794798

Sara Lengquist

Ledamot

Yngve Johansson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig, SV-representant 0768145006

Johan Christensson

Jakt- och viltansvarig 0706599703

Valberedning

Uno Hogmalm

Valberedning, sammankall. 0705502341

Johan Christensson

Valberedning, ledamot 0706599703

Tore Gustavsson

Valberedning, ledamot 0703472997