Strömstad

Per-Anders Mattsson

Ordförande, Ledamot 0705754082

Gary Lyckell

Vice ordförande, Ledamot 0764105399

Henrik Johansson

Sekreterare, Ledamot 0705270215

Tommy Midtsundstad

Ledamot 0722198312

Örjan Reinholdsson

Ledamot 0703337479

Kjell-Ove Johansson

Jakt- och viltansvarig 0702323505

Rune Sandin

Miljö&vattenvårdsansvarig 0703342058

Valberedning

Hans-Inge Sältenberg

Valberedning, sammankall. 0705978897

Lars Lundgren

Valberedning, ledamot 0706220053

Bengt Halvordsson

Valberedning, ledamot