Strömstad

Per-Anders Mattsson

Ordförande, Ledamot 070-5754082

Gary Lyckell

Vice ordförande, Ledamot 0764105399

Henrik Johansson

Sekreterare, Ledamot 0705270215

Tommy Midtsundstad

Ledamot 072-2198312

Magnus Andersson

Ledamot 070-3428398

Örjan Reinholdsson

Ledamot 070-3337479

Kjell-Ove Johansson

Jakt- och viltansvarig 070-2323505

Rune Sandin

Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3342058

Valberedning

Hans-Inge Sältenberg

Valberedning, sammankall. 070-5978897

Lars Lundgren

Valberedning, ledamot 070-6220053

Bengt Halvordsson

Valberedning, ledamot