Svenljunga

Christian Bengtsson

Ordförande, Ledamot 070-3015905

Sven Johansson

Sekreterare, Ledamot 0703-252123

Göran Andersson

Ledamot 070-3673820

Björn Larsson

Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-9496484

Valberedning

Claes Bertilsson

Valberedning, ledamot 070-3310548

Björn Larsson

Valberedning, ledamot 070-9496484

Bertil Hagström

Valberedning, ledamot 070-6039801

Harald Johansson

Valberedning, ledamot 070-3745124

Erik Johansson

Valberedning, ledamot 0325-33362

Erik Liljerup

Valberedning, ledamot 070-3158440

Tommy Williamson

Valberedning, ledamot 070-5282056