Svenljunga

Christian Bengtsson

Ordförande, Ledamot 0703015905

Sven Johansson

Sekreterare, Ledamot 0703252123

Göran Andersson

Ledamot 0703673820

Björn Larsson

Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-9496484

Valberedning

Claes Bertilsson

Valberedning, ledamot 0703310548

Björn Larsson

Valberedning, ledamot 070-9496484

Bertil Hagström

Valberedning, ledamot 0706039801

Harald Johansson

Valberedning, ledamot 0703745124

Erik Johansson

Valberedning, ledamot 0703251471

Erik Liljerup

Valberedning, ledamot 0703158440

Tommy Williamson

Valberedning, ledamot 0705282056