Tanum

Hans-Ola Olsson

Ordförande, Ledamot 0702080180

Jan Johansson

Ledamot 0706886787

Andreas Gustafsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0525-50300

Christian Aronsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0706535306

Valberedning

Guy Robertsson

Valberedning, ledamot 0705643078

Rolf Andersson

Valberedning, ledamot 0705863814

Artur Hansson

Valberedning, ledamot 0523-53385