Tanum

Hans-Ola Olsson

Ordförande, Ledamot 070-2080180

Jan Johansson

Ledamot 070-6886787

Andreas Gustafsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0525-50300

Christian Aronsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6535306

Valberedning

Guy Robertsson

Valberedning, ledamot 070-5643078

Magnus Aronsson

Valberedning, ledamot 070-6966832

Rolf Andersson

Valberedning, ledamot 070-5863814