Tidaholm

Mikael Hallin

Ordförande, Ledamot 070-6943158

Eje Olsson

Vice ordförande, Ledamot 0768321278

Leif Johansson

Sekreterare, Ledamot 0705783572

Mårten Andersson

Ledamot 0706846997

Mats Haglund

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0730878344

David Johansson

Ledamot 0730780691

Bosse Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706652071

Ulf Carlsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig, SV-representant 070-7994922

Valberedning

Anneli Sandstedt

Valberedning, ledamot 0702447693

Bosse Johansson

Valberedning, ledamot 0706652071

Bo Vind

Valberedning, ledamot 0702447882

Per Carlsson

Valberedning, ledamot 0707336276