Tidaholm

Mikael Hallin

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0706943158

Eje Olsson

Vice ordförande, Ledamot 0768321278

Leif Johansson

Sekreterare, Ledamot 0705783572

David Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730780691

Ulf Carlsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig, SV-representant 0707994922

Mårten Andersson

Ledamot 0706846997

Valberedning

Anneli Sandstedt

Valberedning, ledamot 0702447693

Bo Vind

Valberedning, ledamot 0702447882