Tidaholm

Mikael Hallin

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6943158

Eje Olsson

Vice ordförande, Ledamot 076-8321278

Leif Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-5783572

David Johansson

Ledamot 073-0780691

Bosse Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, SV-representant 070-6652071

Ulf Carlsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-7994922

Kjell Johansson

Ledamot 0502-22002

Mårten Andersson

Ledamot 070-6846997

Valberedning

Anneli Sandstedt

Valberedning, ledamot 070-2447693

Bosse Johansson

Valberedning, ledamot 070-6652071

Bo Vind

Valberedning, ledamot 070-2447882

Kjell Johansson

Valberedning, ledamot 0502-22002