Tjörn

Anders Jonsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5588700

Ola Olofsson

Vice ordförande, Ledamot 0722455967

Per-Olof Olofsson

Ledamot 070-3774783

Daniel Kihlqvist

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0738443050

Roger Börjesson

Ledamot 0703066047

Henry Hermansson

Ledamot, SV-representant 070-6353155

Rune Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0705376522

Lars-Gunnar Andersson

Ledamot 0706561318

Valberedning

Björn Möller

Valberedning, ledamot 0705120928

Per Ahl

Valberedning, ledamot 0304-660685