Tjörn

Anders Jonsson

Ordförande, Ledamot 070-5588700

Rune Karlsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig, Flyghavreansvarig 070-5376522

Lars-Gunnar Andersson

Ledamot 070-6561318

Roger Börjesson

Ledamot 070-3066047

Henry Hermansson

Ledamot 070-6353155

Per-Olof Olofsson

Ledamot 070-3774783

Tomas Lind

Ledamot 0705-756413

Daniel Kihlqvist

Ledamot

Ola Olofsson

Ledamot

Mats Lekander

Jakt- och viltansvarig 0705-775130

Valberedning

Ove Gustafsson

Valberedning, ledamot 070-7813786

Jan-Inge Johansson

Valberedning, ledamot

Mats Lekander

Valberedning, ledamot 0705-775130