Tjörn

Anders Jonsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5588700

Ola Olofsson

Vice ordförande, Ledamot

Per-Olof Olofsson

Ledamot 070-3774783

Tomas Lind

Ledamot 0705-756413

Roger Börjesson

Ledamot 070-3066047

Henry Hermansson

Ledamot 070-6353155

Rune Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5376522

Lars-Gunnar Andersson

Ledamot 070-6561318

Mats Lekander

Jakt- och viltansvarig 0705-775130

Valberedning

Mats Lekander

Valberedning, ledamot 0705-775130

Ove Gustafsson

Valberedning, ledamot 070-7813786

Jan-Inge Johansson

Valberedning, ledamot 0304-678914