Tjörn

Anders Jonsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705588700

Ola Olofsson

Vice ordförande, Ledamot 0722455967

Per-Olof Olofsson

Ledamot 0703774783

Daniel Kihlqvist

Ledamot 0738443050

Roger Börjesson

Ledamot 0703066047

Henry Hermansson

Ledamot, SV-representant 0706353155

Rune Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0705376522

Lars-Gunnar Andersson

Ledamot 0706561318

Mats Lekander

Jakt- och viltansvarig 0705775130

Valberedning

Mats Lekander

Valberedning, ledamot 0705775130

Ove Gustafsson

Valberedning, ledamot 0707813786