Trollhättan

Mats Häggner

Ordförande, Ledamot 0705561676

Lars Brügg

Vice ordförande, Ledamot 0705516070

Eric Johansson

Sekreterare, Ledamot 0703481037

Brynolf Appelgren

Ledamot 0708810428

Magnus Olsson

Ledamot 0703763737

Anders Appelgren

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0703559578

Patrik Birgersson

Ledamot 0704497663

Karin Ljungquist

Ledamot 0707444557

Rickard Johansson

Ledamot 0706527152

Martin Sävhage

Jakt- och viltansvarig 0708870087

Valberedning

Brynolf Appelgren

Valberedning, ledamot 0708810428

Börje Larsson

Valberedning, ledamot 0706594051

Eric Johansson

Valberedning, ledamot 0703481037