Trollhättan

Mats Häggner

Ordförande, Ledamot 070-5561676

Lars Brügg

Vice ordförande, Ledamot 0705-516070

Eric Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-3481037

Brynolf Appelgren

Ledamot 070-8810428

Magnus Olsson

Ledamot 070-3763737

Anders Appelgren

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3559578

Ulf Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-2694190

Patrik Birgersson

Ledamot 0704497663

Sven Johansson

Ledamot 076-3788785

Valberedning

Brynolf Appelgren

Valberedning, ledamot 070-8810428

Börje Larsson

Valberedning, ledamot 0706-594051

Eric Johansson

Valberedning, ledamot 070-3481037

Valdemar Fredriksson

Valberedning, ledamot 0707-893280