Töreboda

Håkan Persson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 073-3552881

Fredrik Hallberg

Vice ordförande, Ledamot 0706400292

Christina Johansson

Sekreterare, Ledamot 0707567099

Fredrik Gustafsson

Ledamot 0703239333

Helena Nilsson

Ledamot 0706863810

Sune Larsson

Ledamot 0705775917

Therese Olsson

Ledamot 0704938432

Albin Gerhardsson

Ledamot 0730324061

Rickard Kängström

Ledamot 0735849867

Daniel Hellgren

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702886863

Anders Benjaminsson

SV-representant 0708452106

Valberedning

Jan Lagerroth

Valberedning, ledamot 0705506220

Anders Gustafsson

Valberedning, ledamot 0702294250