Töreboda

Håkan Persson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 073-3552881

Fredrik Hallberg

Vice ordförande, Ledamot 0706400292

Christina Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-7567099

Fredrik Gustafsson

Ledamot 0703239333

Helena Nilsson

Ledamot 0706863810

Sune Larsson

Ledamot 0705775917

Therese Olsson

Ledamot 0704938432

Albin Gerhardsson

Ledamot 0730324061

Rickard Kängström

Ledamot 0735849867

Daniel Hellgren

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702886863

Anders Benjaminsson

SV-representant 0708452106

Valberedning

Jan Lagerroth

Valberedning, ledamot 0705506220

Ellen Henrysson

Valberedning, ledamot 0709117825