Töreboda

Håkan Persson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0733-552881

Fredrik Hallberg

Vice ordförande, Ledamot 070-6400292

Christina Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-7567099

Fredrik Gustafsson

Ledamot 070-3239333

Helena Nilsson

Ledamot 070-6863810

Sune Larsson

Ledamot 070-5775917

Therese Olsson

Ledamot 070-4938432

Albin Gerhardsson

Ledamot 0730-324061

Rickard Kängström

Ledamot 073-5849867

Daniel Hellgren

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-2886863

Anders Benjaminsson

SV-representant 070-8452106

Valberedning

Jan Lagerroth

Valberedning, ledamot 070-5506220

Anders Gustafsson

Valberedning, ledamot 070-2294250