Uddevalla

Torsten Torstensson

Ordförande, Ledamot 070-3221288

Stig Olsson

Vice ordförande, Ledamot 0705357501

Bertil Sköld

Sekreterare, Ledamot 0702825666

Anders Grytfors

Ledamot 0705568130

Maja-Lena Främling

Ledamot 070-2075167

Göran Åhrén

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 072-5451001

Karin Cederberg

Ledamot 0707298954

Lars-Georg Hedlund

Jakt- och viltansvarig 0705726052

Ulf Christiansson

SV-representant 0703021875

Valberedning

Lars Olsson

Valberedning, ledamot 0705985455

Lars Hellberg

Valberedning, ledamot 070-7231340