Uddevalla

Torsten Torstensson

Ordförande, Ledamot 070-3221288

Stig Olsson

Vice ordförande, Ledamot 070-5357501

Bertil Sköld

Sekreterare, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0702-825666

Anders Grytfors

Ledamot 0705568130

Karin Cederberg

Ledamot 0707-298954

Ingrid Karlsson

Ledamot 0768-406398

Lars-Georg Hedlund

Jakt- och viltansvarig 0705726052

Annika Lönngren

Miljö&vattenvårdsansvarig 070-1769802

Valberedning

Lars Hellberg

Valberedning, ledamot 070-7231340

Nils Mellin

Valberedning, ledamot 0708-102368