Vårgårda

Anders Rydsmo

Ordförande, Ledamot 070-5393070

Anders Lennermo

Ledamot 0730449474

Tomas Johansson

Ledamot 0708203224

Kristoffer Kullingsjö

Ledamot 070-6739730

Lennart Larsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705604497

Staffan Danelius

Ledamot 0703622190

Daniel Gatås

Ledamot 0733605151

Peter Jonasson

Ledamot 0730519431

Svante Gustafsson

Ledamot 070-6294524

Valberedning

Tommy Sandblom

Valberedning, ledamot 0705404336