Vårgårda

Anders Rydsmo

Ordförande, Ledamot 070-5393070

Lennart Larsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5604497

Tomas Johansson

Ledamot 070-8203224

Kristoffer Kullingsjö

Ledamot 070-6739730

Tommy Sandblom

Ledamot 0705-404336

Valberedning

Tommy Sandblom

Valberedning, ledamot 0705-404336