Vänersborg

Kristina Jacobsson

Ordförande, Ledamot 076-2191887

Jörgen Osvaldsson

Vice ordförande, Ledamot 073-3648977

Henrik Jansson

Sekreterare, Ledamot 0704-754262

Lennart Karlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-8797132

Marcus Holmgren

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig

Valberedning

Jan Ljungman

Valberedning, ledamot 070-6421752

Jan Gustafsson

Valberedning, ledamot 0703-926082

Erik Olsson

Valberedning, ledamot 070-7389234

Sven-Erik Svensson

Valberedning, ledamot 0705-703710

Bengt Andersson

Valberedning, ledamot 070-7758014