Åmål

Lars-Olof Ottosson

Ordförande, Ledamot 070-2229064

Anders Bäckström

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 073-1824223

Ingemar Danielsson

Ledamot 070-6723238

Johan Larsson

Ledamot 070-5509618

Valberedning

Ulrika Bäckström

Valberedning, ledamot 073-1824222