Åmål

Lars-Olof Ottosson

Ordförande, Ledamot 070-2229064

Anders Bäckström

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0731824223

Johan Larsson

Sekreterare, Ledamot 070-5509618

Sven Callenberg

Ledamot 070-2181097

Valberedning

Karl-Göran Johansson

Valberedning, ledamot 0703269704

Ulrika Bäckström

Valberedning, ledamot 0731824222