Karlsborg

Sofia Kämpe

Ordförande, Ledamot 073-3107869

Elisabeth Svane

Sekreterare, Ledamot 070-693 10 56

Karin Wallin

Ledamot 073-9167789

Ingvar Settergren

Jakt- och viltansvarig 070-5354136

Enar Andersson

Miljö&vattenvårdsansvarig

Per-Gunnar Palm

Flyghavreansvarig 070-5754831