Karlsborg

Sofia Kämpe

Ordförande, Ledamot 073-3107869

Elisabeth Svane

Sekreterare, Ledamot 070-693 10 56

Karin Wallin

Ledamot 073-9167789

Mattias Bergh

Jakt- och viltansvarig 070-5913669

Enar Andersson

Miljö&vattenvårdsansvarig 0505-31182

Per-Gunnar Palm

Flyghavreansvarig 070-5754831