Karlsborgsbygden

Sofia Kämpe

Ordförande, Ledamot 073-3107869

Karin Wallin

Sekreterare, Kassör, Ledamot 0739167789

Mattias Bergh

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705913669

Per-Gunnar Palm

Flyghavreansvarig 0705754831

Valberedning

Hans Rolandsson

Valberedning, sammankall. 070-6901627

Mats Mellblom

Valberedning, ledamot 0706434121

Rikard Karlsson

Valberedning, ledamot 0703939132