Karlsborgsbygden

Sofia Kämpe

Ordförande, Ledamot 073-3107869

Elisabeth Svane

Sekreterare, Ledamot 0706931056

Karin Wallin

Kassör, Ledamot 0739167789

Mattias Bergh

Jakt- och viltansvarig 0705913669

Per-Gunnar Palm

Flyghavreansvarig 0705754831

Valberedning

Anders Lundgren

Valberedning, sammankall. 0708307840

Rikard Karlsson

Valberedning, ledamot 0703939132

Hans Rolandsson

Valberedning, ledamot 0706901627