Karlsborgsbygden

Sofia Kämpe

Ordförande, Ledamot 073-3107869

Elisabeth Svane

Sekreterare, Ledamot 070-693 10 56

Karin Wallin

Kassör, Ledamot 073-9167789

Mattias Bergh

Jakt- och viltansvarig 070-5913669

Per-Gunnar Palm

Flyghavreansvarig 070-5754831

Valberedning

Kurt Kämpe

Valberedning, sammankall. 070-6320960

Anders Lundgren

Valberedning, ledamot 0708-307840

Hans Rolandsson

Valberedning, ledamot 070-6901627