Hyssna

Anders Bolin

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0705-875783

Robert Arnell

Sekreterare, Ledamot 0707-296347

Per Carlsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 072-7117388

Karl-Gunnar Karlsson

Ledamot 0705764423

Anders Levin

Ledamot 070-5811420

Bo Bjelkenberg

Jakt- och viltansvarig 0708-424199

Valberedning

Barbro Hugosson

Valberedning, sammankall.

Ulf Arnell

Valberedning, ledamot 0706-588290

Åke Andersson

Valberedning, ledamot 070-6837752