Hajom

Johan Ring

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0708-275177

Sune Askerdal

Vice ordförande, Kassör, Ledamot 070-3072232

Gunnar Andersson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730217239

Sven-Ola Börjesson

Ledamot 070-6587244

Valberedning

Ingalill Johansson

Valberedning, ledamot 0320-42152

Tage Ring

Valberedning, ledamot 0320-42113