Fotskäl-Tostared

Jonny Hylander

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0320-61075

Ingegerd Molin

Vice ordförande, Ledamot 0703247694

Håkan Eriksson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0708810685

Bertil Hugosson

Ledamot 0706734047

Svante Björnberg

Ledamot 0706964159

Marie-louise Bergholt

Ledamot 0706321158

Markus Andersson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0768242427

Kenny Südowsson

Jakt- och viltansvarig 0702456570

Valberedning

Carl-Åke Thulin

Valberedning, sammankall. 0706466078

Kenny Südowsson

Valberedning, ledamot 0702456570

Kurt Frilén

Valberedning, ledamot 0705663254