Fotskäl-Tostared

Jonny Hylander

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig

Ingegerd Molin

Vice ordförande, Ledamot 070-3247694

Håkan Eriksson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0708810685

Bertil Hugosson

Ledamot 0706-734047

Roger Hermansson

Ledamot 0706-662097

Emanuel Skoglund

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0703-666610

Svante Björnberg

Ledamot 0706-964159

Mats Johansson

Jakt- och viltansvarig 0706-882615

Kenny Südowsson

Jakt- och viltansvarig 0702-456570

Bernt Strömberg

Flyghavreansvarig 0768399442

Valberedning

Mats Johansson

Valberedning, sammankall. 0706-882615

Carl-Åke Thulin

Valberedning, ledamot 070-6466078

Kurt Frilén

Valberedning, ledamot 070-5663254