Torestorp-Älekulla

Mikael Mild

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5557808

Lars-Håkan Hansson

Vice ordförande, Ledamot 070-3369806

Morgan Larsson

Sekreterare, Ledamot 070-3115817

Martin Johannesson

Kassör, Ledamot 070-2644630

Kjell Andersson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6575565

Lars-Gunnar Svensson

Jakt- och viltansvarig 070-3771296

Henning Hermansson

Flyghavreansvarig 070-3087785

Valberedning

Roger Stensson

Valberedning, sammankall. 070-6550161

Henning Hermansson

Valberedning, ledamot 070-3087785

Sune Johansson

Valberedning, ledamot 070-3604053