Öxabäck

Emanuel Lundstedt

Ordförande, Ledamot 0707189338

Tomas Larsson

Vice ordförande, Ledamot 0320-59355

Bruno Henrikson

Sekreterare, Ledamot 0320-59017

Emil Zackrisson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705237041

Mikael Johansson

Ledamot 0320-46039

Gunnemar Karlsson

Ledamot 0705944945

Kjell Henningsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0703443350

Lars-Åke Eriksson

Flyghavreansvarig 0706841680

Valberedning

Göran Larsson

Valberedning, sammankall. 0703621701

Mikael Johansson

Valberedning, ledamot 0320-46039

Sven Jonasson

Valberedning, ledamot 0703948510