Skephult-Kinnarumma

Martin Mellquist

Ordförande, Ledamot 070-7673016

Roger Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-7645174

Anders Holmgren

Sekreterare, Ledamot 070-6869491

Magnus Andersson

Kassör, Ledamot 0320-40831

Thomas Axéll

Flyghavreansvarig 0320-73085

Valberedning

Roger Johansson

Valberedning, sammankall. 070-7645174

Bengt Henrikson

Valberedning, ledamot 070-3338600