Seglora-Fritsla

Ann-Christin Ljunggren

Ordförande, Ledamot 0705-792175

Bengt Håkanson

Vice ordförande, Ledamot 0320-70146

Morgan Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0705-760527

Ida Gunnarsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig

Annica Johansson

Ledamot 0708860708

Lars-Peter Gunnarsson

Ledamot 073-9362097

Bertil Andersson

Jakt- och viltansvarig 070-4172927

Alvar Sundqvist

Flyghavreansvarig 0706-592289

Valberedning

Bertil Andersson

Valberedning, sammankall. 070-4172927