Seglora-Fritsla

Ann-Christin Ljunggren

Ordförande, Ledamot 0705792175

Bengt Håkanson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0320-70146

Morgan Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0705760527

Ida Gunnarsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig

Annica Johansson

Ledamot 0708860708

Ann-Sofie Alexanderson

Ledamot 0731566352

Lars-Peter Gunnarsson

Ledamot 0739362097

Bertil Andersson

Jakt- och viltansvarig 0704172927

Valberedning

Bertil Andersson

Valberedning, sammankall. 0704172927