Tibrobygden

Karin Jonsson

Ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-3724103

Lars Persson

Vice ordförande, Ledamot 070-2095066

Sebastian Dessau

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-2025872

Erik Johansson

Kassör, Ledamot 070-3034346

Anders Erikssen

Ledamot, Skogsansvarig 070-6214121

Per Widerfalk

Ledamot, Energiansvarig, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0705-352220

Mattias Johansson

Jakt- och viltansvarig 070-5641015

Roger Lätt

Flyghavreansvarig 070-2211244

Valberedning

Dennis Persson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot

Roger Lätt

Valberedning, ledamot 070-2211244