Vänga

Dan Redenius

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0736-266338

Göte Sandell

Vice ordförande, Ledamot 070-3488813

Jonny Karlsson

Sekreterare, Ledamot 073-6830989

Margareta Hjalmarsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-8538321

Ruben Enochsson

Ledamot, Skogsansvarig 0706-218198

Karl-Erik Löfstrand

Ledamot 033-268097

Henrik Eriksson

Ledamot 033-268182

Valberedning

Pär Hägmark

Valberedning, sammankall. 070-6867060

Christer Olsson

Valberedning, ledamot 0705430911

Bertil Albertsson

Valberedning, ledamot 0705-389296