Bredared-Sandhult

Bengt Larsson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708-868891

Göran Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6296030

Ulla Åmand

Sekreterare, Ledamot 070-2314292

Johan Pyykkö

Kassör, Ledamot 070-5866398

Magnus Johansson

Ledamot 070-9422641

Niklas Krantz

Ledamot, Medlemsansvarig 070-4982743

Valberedning

Bertil Källsmyr

Valberedning, sammankall. 033-245329

Bengt Johansson

Valberedning, ledamot 0738-048846