Töllsjö

Lars Andersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705-547497

Irene Wiman

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5286070

Åsa Brolund

Sekreterare, Ledamot 0705376719

Tommy Andersson

Kassör, Ledamot 070-5345021

Catrin Eriksson

Ledamot 070-9570058

Lennart Royson

Ledamot 070-6965795

Valberedning

Börje Harrysson

Valberedning, sammankall. 0705160487

Lilly Johansson

Valberedning, ledamot 033-287061