Töllsjö

Lars Andersson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705-547497

Irene Wiman

Vice ordförande, Ledamot 070-5286070

Elisabeth Nilsson

Sekreterare, Ledamot 070-7171629

Tommy Andersson

Kassör, Ledamot 070-5345021

Catrin Eriksson

Ledamot 070-9570058

Valberedning

Annika Olsson

Valberedning, sammankall.

Börje Harrysson

Valberedning, ledamot 0705160487