Töllsjö

Lars Andersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705547497

Irene Wiman

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705286070

Åsa Brolund

Sekreterare, Ledamot 0705376719

Tommy Andersson

Kassör, Ledamot 0705345021

Kurt Andersson

Ledamot 0762032844

Catrin Eriksson

Ledamot 0709570058

Lennart Royson

Ledamot 0706965795

Valberedning

Börje Harrysson

Valberedning, sammankall. 0705160487

Lilly Johansson

Valberedning, ledamot 033-287061