Hudene-Jällby-S Björke

Eivor Ottosson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6520253

Åke Torstensson

Vice ordförande, Ledamot 070-6255230

Håkan Larsson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0513-23336

Lars-Göran Johansson

Ledamot 070-6632234

Johan Larsson

Ledamot 070-6013712

Valberedning

Fredrik Torstensson

Valberedning, sammankall. 070-4775265

Laila Palmén

Valberedning, ledamot 0513-23089