Östra Gäsene

Roland Pettersson

Ordförande, Ledamot 070-5643114

Björn Johansson

Vice ordförande, Ledamot 0703463748

Katarina Hjelm

Sekreterare, Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0706995373

Daniel Johansson

Ledamot 0707390127

Ida Claesson

Ledamot 0702457741

Ulf Jakobsson

Ledamot 0735830856

Håkan Gustavsson

Jakt- och viltansvarig 0705863998

Valberedning

Mattias Pettersson

Valberedning, sammankall. 0702443114

Håkan Gustavsson

Valberedning, ledamot 0705863998

Sven Claesson

Valberedning, ledamot 0703101065