S Fågelås-Brandstorp

Oskar Ekström

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0703-961113

Anders Cedermark

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 070-8989664

Jimmy Granquist

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0730-297166

Henrik Eriksson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0503-20112

Samuel Lindal

Ledamot, Kriskontakt, Flyghavreansvarig 070-3308181

Ann Ekström

Kriskontakt 0503-20050

Per-Olof Ivarsson

Kriskontakt 0709-584506

Per Ekström

Jakt- och viltansvarig 0706-811969

Valberedning

Kent Granquist

Valberedning, sammankall. 070-3032365

Per Ekström

Valberedning, ledamot 0706-811969