Od-Alboga

Marie Andersson

Ordförande, Ledamot 0705-626328

Lillemor Ljungberg

Vice ordförande, Ledamot 070-6229603

Ann-Christine Ceder

Sekreterare, Ledamot 070-5318479

Carl-Olov Holmström

Kassör, Ledamot 0705-318038

Jörgen Svensson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703423586

Johan Hjortman

Ledamot

Gustav Svensson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 073-805 08 20

Lennart Svensson

Flyghavreansvarig 070-3017484

Valberedning

Linus Johansson

Valberedning, sammankall. 070-2935033

Lars-Ove Bränninggård

Valberedning, ledamot 070-5560323

Conny Andersson

Valberedning, ledamot 070-2918656