Eggvena-Bråttensby-Landa

Peter Einarsson

Ordförande, Ledamot 070-2446765

Joakim Unosson

Vice ordförande, Ledamot 0708-281349

Sara Lindås

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0513-12555

Lovisa Zagerholm

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-9581406

Sture Malmén

Ledamot 070-5335123

Gun-Britt Johansson

Ledamot 070-2385428

Rune Johansson

Ledamot 0705-438772

Håkan Åhman

Jakt- och viltansvarig 073-6436583

Lars-Rune Hermansson

Flyghavreansvarig 070-6903555

Valberedning

Anders Johansson

Valberedning, sammankall. 070-6512383

Lars-Rune Hermansson

Valberedning, ledamot 070-6903555

Ingvar Kvartsberg

Valberedning, ledamot 070-2442255